Itt jár Projektek
JA slide show

Projektek

E-mail Nyomtatás PDF

 

PÁLYÁZATOK

A projekt címe Megvalósítás helye Jóváhagyott támogatás (Ft)

Pályázati
azonosító szám

Szociális Ellátások Intézménye új telephelyének III. sz. Idősek Klubjának kialakítása a bokrosi városrészben Szociális Ellátások Intézménye - Csongrád-Bokros 48 030 825

DAOP-4.1.3/A-11-
2012-0016

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása érdekében Remény Szociális Alapszolgáltató Központ - Csanytelek 49 999 440

DAOP-4.1.3/A-11-
2012-0032

Szent László Általános Iskola felújítása Szent László Általános Iskola - Csanytelek
27 615 000

7/2011. (III.9.) BM
rendelet

Támogató Szolgálat finanszírozása Szociális Ellátások Intézménye

2012:

8 545 500

SZOC-11-ALT-TSZ-1
-0260

Pszichiátrirai betegek közösségi ellátása finanszírozása Szociális Ellátások Intézménye

2012:

8 000 000

SZOC-11-ALT-PSZ-1
-0093

Szenvedélybetegek közösségi ellátása finanszírozása Szociális Ellátások Intézménye

2012:

8 000 000

SZOC-11-ALT-SSZ-1
-0094

Esélyegyenlőséget biztosító képességkibontakoztató program és integrációs programban résztvevő pedagógusok anyagi támogatása Óvodák és iskolák

5 209 000 +
3 213 986

27/2011. (IX.14.) KIM
rendelet

Esélyegyenlőséget biztosító képességkibontakoztató program és integrációs programban résztvevő pedagógusok anyagi támogatása Óvodák és iskolák 8 335 350 +
6 753 591

5/2011. (II.15.) IPR
pályázat

Csongrádi Kistérség Általános Iskoláinak informatikai infrastruktúrájának fejlesztése Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézményének tagintézményei 57 058 180

TIOP-1.1.1-07/1-
2008-0404

Piroskavárosi Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése Csongrád, Piroska János tér 3. 119 885 313

DAOP-4.2.1/2/2F-2f-
2009-0018

A Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Csongrádi Többcélú Kistérségi Társulás intézményeiben Csongrád, Csanytelek 92 274 679

TÁMOP-3.1.4-08/2-
2008-0136

A csongrádi
Piroskavárosi Idősek Otthonának fejlesztése a működési feltételek biztosításáért
Piroskavárosi Idősek Otthona 49 987 320

TIOP-3.4.2-08/1-
2008-0067

A Szociális Ellátások Intézménye két telephelyén működő szociális alapszolgáltatásainak, gyermekjóléti szolgáltatásának infrastrukturális fejlesztése Csongrád Fő u. 64., Felgyő Széchenyi u. 2. 49 670 553 DAOP-4.1.3/A-
2008-0032
Gr. Széchenyi István Általános Iskola Infrastrukturális
fejlesztése
Csongrád, Széchenyi u. 29. 120 498 457

DAOP-4.2.1/2F-2f-
2009-0016

Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális
fejlesztése
Csanytelek, Kossuth u. 12. 122 079 924

DAOP-4.2.1/2F-2f-
2009-0017

Kistérségi kerékpárút I. ütemének építése a
4519. j. országos közút Csongrád- Felgyő- Csanyteleki szakasza mellett
Csongrád-Felgyő 194 089 304 DAOP-3.1.2-2007
-0001
Térségi közoktatási feladatok ellátásának támogatása - 2009 Csongrádi Kistérség 1 498 000 7 – 09-II/2.
Térségi közoktatási feladatok ellátásának támogatása - 2008 Csongrádi Kistérség 1 496 000 7 – 08-II/3
Térségi közoktatási feladatok ellátásának támogatása - 2007 Csongrádi Kistérség 1 498 000 7-07-III/1
Kistérségi közkincs- kerekasztalok további működésének támogatása Csongrádi Kistérség 300 000 K2c-6-16/da10
Közkincs kerekasztal működtetése III. Csongrádi Kistérség 900 000 K3-6-28/da09
Közkincs kerekasztal működtetése II. Csongrádi Kistérség 600 000 K-I/1.-06-033/
da08
Közkincs kerekasztal működtetése I. Csongrádi Kistérség 450 000 k1-06-21/da07
A csongrádi kistérség közmunkaprogramja Csongrádi Kistérség 9 740 970 TRFC/1c/2008/035
Kistérségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztése - Tanyabusz beszerzése
Szociális Ellátások Intézménye 5 968 000 2031926203
Kistérségi Tematikus Sporttáborozási
Program
Csongrádi Kistérség 1 050 000 SPO-KTP-08-08
-05-68
Komplex Kistérségi Szabadidősport
Program
Csongrádi Kistérség 1 200 000 SPO-KSZP-08-08
-05-40
Szeniorsport-Aktív Életmód-Egészség-
fejlesztő Program
Csongrádi Kistérség 400 000 SPO-KSZE-08-08
-05-56
EU Önerő - Piroskavárosi Általános Iskola Infrastrukturális
fejlesztése
Csongrád, Piroska János tér 3. 6 660 296 BMÖNAL-144-
109226-06
EU Önerő - A csongrádi Piroskavárosi Idősek Otthonának
fejlesztése a működési feltételek biztosításáért
Piroskavárosi Idősek Otthona 1 276 272 BMÖNAL-230-
090911-06
EU Önerő - A Szociális Ellátások Intézménye
két telephelyén működő szociális alapszolgáltatásainak, gyermekjóléti szolgáltatásának infrastrukturális
fejlesztése
Csongrád Fő u. 64., Felgyő Széchenyi u. 2. 2 207 580 BMÖNAL-129-
090730-06
EU Önerő - Gr.
Széchenyi István
Általános Iskola Infrastrukturális
fejlesztése
Csongrád, Széchenyi u. 29. 9 059 609 BMÖNAL-229-
090911-06
EU Önerő - Csanyteleki Napközi Otthonos
Óvoda infrastrukturális fejlesztése
Csanytelek, Kossuth u. 12. 6 904 622 BMÖNAL-231-
090911-06
EU Önerő - Kistérségi kerékpárút I. ütemének építése a 4519. j.
országos közút Csongrád-Felgyő-
Csanyteleki szakasza
mellett
Csongrád-Felgyő 10 782 739 BMÖNAL-008-
080515-06
Idősek tartós
bentlakásos
intézményeinek
kiegészítő támogatása
Piroskavárosi Idősek Otthona 273 498 SZOC-IBL-09
-0117
Idősek tartós
bentlakásos
intézményeinek
kiegészítő támogatása
Szociáls Ellátások Intézménye 364 664 SZOC-IBL-09
-0124
Idősek tartós
bentlakásos
intézményeinek
kiegészítő támogatása
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 151 943 SZOC-IBL-09
-0120
Idősek tartós
bentlakásos
intézményeinek
kiegészítő támogatása
Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon 364 664 SZOC-IBL-09
-0163
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása
Szociális Ellátások Intézménye 2010:
4 000 000
2011:
4 000 000
2012:
2 967 900
JHS-SZ-050/2
-2010
Fejlesztési pályázat, Támogató szolgáltatás Szociális Ellátások Intézménye 472 600 F/00078/09
Fejlesztési pályázat, Közösségi szolgáltatás Szociális Ellátások Intézménye 481 000 F/00085/09
Pszichiátriai betegek Közösségi ellátása finanszírozása Szociális Ellátások Intézménye 2009:
8 000 000
2010:
8 750 000
2011:
8 750 000
SZOC-BF-08-
K-0167
Támogató Szolgálat finanszírozása Szociális Ellátások Intézménye 2009:
7 500 000
2010:
8 220 000
2011:
7 950 000
SZOC-BF-08
-T-0289
2008. évi egyszeri
kiegészítő támogatás
Remény Gondozási Központ, Csanytelek Kossuth u. 39 3 667 000 SZOC-EK-08
-B-0087
2008. évi egyszeri
kiegészítő támogatás
Szociális Ellátások Intézménye, Csongrád Vasút u. 92. 14 900 000 SZOC-EK-08
-B-0183
Fejlesztési pályázat, Támogató szolgáltatás Szociális Ellátások Intézménye 399 180 F/001282/10
Fejlesztési pályázat, Közösségi szolgáltatás Szociális Ellátások Intézménye 400 000 F/001272/10
Esélyegyenlőséget
szolgáló intézmények támogatása
Óvodák és iskolák 1 003 934 EM2010/0/1/
1/I/2111
Informatikai és eszközfejlesztés Iskolák és Pedagógiai Szakszolgálat 3 997 000 +
800 000
21/2010.
(V.13.) OKM
Pedagógiai
Szakszolgálat
támogatása
Pedagógiai Szakszolgálat 580 000 17/2010.
(III.30.) OKM
Alapfokú
művészetoktatási intézmények
támogatása
Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 504 000 18/2010. (IV.7.)
OKM
Alapfokú
művészetoktatási intézmények
támogatása
Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 311 000 16/2009. (IV. 2.)
OKM
Esélyegyenlőséget
biztosító képesség-
kibontakoztató
program és i
ntegrációs
programban résztvevő pedagógusok anyagi támogatása
A Csongrádi kistérség oktatási és nevelési intézményei 6 482 944 +
1 855 384
5/2010. (I.29.)
OKM
Informatikai és eszközfejlesztés Általános Iskolák és Óvodák 3 960 100 +
1 000 000
23/2009. (V.22.)
OKM
Mérés, értékelés, minőségbiztosítás Általános Iskolák 7 020 000 17/2009. (IV.2.)
OKM
Pedagógiai
Szakszolgálat eszközfejlesztése
Pedagógiai Szakszolgálat 710 000 28/2009. (VIII.19.)
OKM
Közoktatási
intézmények
infrastrukturális
fejlesztése
Tömörkény István Általános Iskola, Szent László Általános Iskola 19 990 000 8/2009. (II.26.) ÖM .
Esélyegyenlőség -
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Pedagógiai Szakszolgálat 211 000 9/2008. (III.29.)
OKM
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatás segítő támogatás - képesség-
kibontakoztatás
A Csongrádi kistérség oktatási és nevelési intézményei 14 941 000 9/2008. (III.29.)
OKM
Minősített alapfokú Művészetoktatási Intézmények
támogatása
Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 417 525 8/2008. (III.20.)
OKM
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása A Csongrádi kistérség oktatási és nevelési intézményei 4 398 600 23/2008. (VIII.6.)
OKM
Teljesítménymotivációs pályázati alap A Csongrádi kistérség oktatási és nevelési intézményei 15 474 000 11/2008. (III.29.)
OKM
Kistérségi kistelepülési iskola felújítása László Gyula Általános Iskola - Felgyő 18 150 000 18/2008. (III.28.)
ÖTM
Idősek Otthona
kiegészítő támogatása
Piroskavárosi Idősek Otthona 456 000 SZOC-GSZ-08
-0041